Nieuws

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze twee weken ontmoeten we elkaar niet in het Unity Huis en zullen Worship en het Woord u weer online bereiken.

De playlist van vandaag, samengesteld door een van de Worshipleidsters vindt u hier:

Het Woord van vandaag wordt gebracht door pastor John Mashart, het thema is "Effectief bidden" en u vindt het hier:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43.

Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn. Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst.

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze twee weken ontmoeten we elkaar niet in het Unity Huis en zullen Worship en het Woord u weer online bereiken.

De playlist van vandaag, samengesteld door een van de Worshipleidsters vindt u hier:

Het Woord van vandaag wordt gebracht door pastor John Mashart, het thema is "Effectief bidden" en u vindt het hier:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43.

Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn. Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst.

9 oktober 2020

Vandaag is onderstaand bericht gestuurd aan de gemeenteleden:

Geliefde broeders en zusters,

Ter informatie.

Na gebed en een spoedberaad van de pastors en de oudsten, willen wij u op de hoogte stellen dat alle activiteiten en samenkomsten in het Unity Huis, m.i.v. vandaag voor twee weken zijn geannuleerd. De oudstenraad draagt de verantwoordelijkheid over de veiligheid en bescherming van de gemeenteleden.

Dit is in verband met enkele op Covid- 19 positief geteste leden, en met inachtneming van de GGD regels.

De diensten van 11 en 18 oktober zullen online te volgen zijn.

Verder willen wij u aansporen om thuis met uw gezin in gebed te blijven.

Het thema van deze maand is effectief bidden voor een doorbraak.

Jezus zegt in Lucas 11:9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden; want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal open gedaan worden.

Wij bidden voor alle zieken, en wensen hun een voorspoedig herstel toe. God zegt in Jesaja 41:10, vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben u God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn Heilrijke Rechterhand.

Gods zegen en vredegroet,

Pastors Mashart

We hopen u op zondag 25 oktober weer te kunnen ontvangen in het Unity Huis

Nadat we in de maand juli op de zondag twee samenkomsten hebben gehouden, zijn we tot de conclusie gekomen dat de tweede dienst door te weinig mensen wordt bezocht!

Om deze reden hebben wij besloten per ingaande zondag 9 augustus 2020 terug te gaan naar één samenkomst op de zondag, (10.00 – 12.00 uur)

De gemaakte afspraken (digitale aanmeldingen) en de genomen RIVM maatregelen blijven van kracht. Klik hier voor meer informatie.

M.i.v. zondag 5 juli zijn de erediensten op zondag hervat. De dienst van 10.00 uur is te volgen via de livestream op https://www.facebook.com/unityministriesalmere/live_videos/.

U kunt daar ook eerdere livestream(opname)s bekijken.

Eerdere opnames vindt u hier: http://www.unity-ministries.nl/audio-en-video-voor-android-en-windows-2020/

Via ons YouTube-kanaal zijn alle opnames terug te kijken. Ook de opname van de livestreams wordt hier geplaatst: https://www.youtube.com/channel/UCto0LnlhNthFLuiHdCb1e5g/