Welkom bij Unity Ministries

Deze website is opgezet om u op de hoogte te houden van de activiteiten van onze gemeente.

We willen vertegenwoordigers zijn van GODS koninkrijk in Almere, Flevoland en daar buiten. We geloven dat GOD een plan heeft met een ieders leven. We zetten ons in, zodat mensen zo goed mogelijk toegerust worden om in dit plan te gaan leven.

Gods rijke zegen toegewenst namens Unity Ministries,

Pastors John en Rinia Mashart