Author Archives: Unity

In de week van 20 september, bent u van harte uitgenodigd om dagelijks in de avond om 20.00 uur in het Unity Huis te zijn om samen te bidden. Op woensdag en vrijdag zal er ook in de omliggende wijk gebeden worden.

De Week van Gebed start op maandag 20 september om 20.00 uur in het Unity Huis. Tot en met vrijdag 24 september wordt dagelijks samen gebeden.

Met ingang van zondag 26 september 2021 veranderen de maatregelen en afspraken rondom de eredienst in het Unity Huis.

Allereerst hoeft u zich niet meer online aan te melden. Bij binnenkomst in het Unity Huis reinigt u uw handen en wordt door de usher/gastvrouw aan u gevraagd naam en telefoonnummer (per gezin) te laten noteren. Op die wijze blijft er voorlopig geregistreerd worden wie er in de dienst aanwezig zijn.

De inrichting van het Unity Huis blijft voorlopig zoals deze nu is. De groepjes stoelen staan op afstand van elkaar. Indien nodig wordt door gastvrouwen en ushers bijgeplaatst.

Na de dienst is er binnen gelegenheid tot fellowship. In de ruimte achter in de zaal, bij de keuken, zijn zit- en staplaatsen hiervoor beschikbaar na de dienst. De rest van de zaal vrij houden i.v.m. schoonmaak.