Belangrijk bericht van de pastors – Unity Huis nog gesloten

Geliefde broeders en zusters,

Het oog van de HEER rust op wie HEM vrezen en hopen op zijn trouw, Psalm 33 : 18.

Wij bidden dat het u allen goed gaat, en dat u gezond blijft.

Hierbij willen wij u mededelen dat we besloten hebben de komende weken geen samenkomsten te houden in het Unity Huis.

Veiligheid is nog steeds onze prioriteit.

Momenteel zijn we in overleg met een bedrijf om het ventilatie systeem voldoende op niveau te brengen. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn de ramen en buitendeuren open te houden. De werkzaamheden worden in de komende weken uitgevoerd.

De preken zijn elke zondagmorgen via  de Unity website beluisteren.

Woensdagochtend 10.00uur vrouwen bidstond. Contactpersoon zr. Esme Watson.

Vrijdagavond 20.00uur, Bijbeloverdenking en gebed via, MS Teams. Contactpersoon zr. Melissa Rink.

Godszegen & vredegroet,

Pastor Mashart