Nieuws

Goedemorgen geliefde broeders en zusters in Christus,

Maandag 17 mei begint de Unity week van gebed. Een ieder bidt individueel thuis in de binnenkamer. Er is geen gezamenlijke online dienst.

Vrijdagavond van 20.00 – 21.30 uur sluiten we de week van gebed af in het Unity Huis.

Het thema van de gebedsweek is samen blijven opkomen (bidden) voor Israël.

Israël, Gods verbondsvolk is steeds weer in het nieuws vanwege de aanvallen van hun vijanden en de verdediging van hun kant.

In (Psalm 122) worden wij als kinderen Gods opgeroepen om biddend op te komen voor Israël, met name voor de vrede van Jeruzalem (vers 6)

Het is vanzelfsprekend dat we ook bidden voor alle mensen zoals de Heer het ons beveelt in (1 Timotheüs 2:1-7).

Moge de Heilige Geest u opnieuw zalven en leiden deze gebedsweek.

Gods zegen en vredegroet in Jezus naam,

Pastor John

We zijn dankbaar en blij te kunnen melden dat de diensten in het Unity Huis met ingang van mei hervat kunnen worden. Met luchtreinigers wordt in aanvulling op de ventilatie gezorgd voor voldoende (schone) luchtcirculatie.

Hiernaast blijven er in het Unity Huis maatregelen, afspraken en regels gelden om te zorgen dat we elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten en onze Heer groot kunnen maken. Leest u ze hier s.v.p. goed door.

Het blijft voorlopig nodig om u vooraf aan te melden. Hiermee voldoen wij niet alleen aan de verplichting om de registratie op orde te hebben, maar het helpt ook om de bijeenkomsten steeds goed voor te bereiden. Ook als u elke week van de partij bent, graag steeds aanmelden. Alle informatie over het aanmelden vindt u hier.

We hopen van harte u op zondag 2 mei weer te kunnen ontvangen!

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze weken ontmoeten we elkaar niet in het Unity Huis en bereiken Worship en het Woord u weer online.

De playlist van vandaag, vindt u hier:

Het Woord van vandaag wordt gebracht door Diaconesse zr. Florine Biekman en vindt u hier:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.

Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het.

Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst.

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze weken ontmoeten we elkaar niet in het Unity Huis en bereiken Worship en het Woord u weer online.

De playlist van vandaag, vindt u hier:

https://youtube.com/playlist?list=PLEMwlT9LUXaS6awiZE-a0wYhwL6EMJJPf

Het Woord van vandaag wordt gebracht door Pastor John Mashart en vindt u hier:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.

Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het.

Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst.

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze weken ontmoeten we elkaar niet in het Unity Huis en bereiken Worship en het Woord u weer online.

De playlist van vandaag, vindt u hier:

Het Woord van vandaag wordt gebracht door Pastor Marino Soetosenojo en vindt u hier:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.

Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het.

Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst.