Corona-maatregelen

Maatregelen en regels in het Unity Huis

Algemeen

 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Houd te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Reinig regelmatig uw handen.
 • Volg de instructies van ushers, gastvrouwen en leiders.
 • Volg de looprichting binnen het gebouw zoals deze is aangegeven

Aanvullend bij zondagsdiensten

 • Meld u aan voor een dienst via de website van de gemeente: http://www.unity-ministries.nl/aanmelden-zondagsdiensten/.
 • Op zondag is een dienst van 10.00 uur tot 12.00 uur. Aanmelden kan tot één dag van tevoren. Er zijn maximaal 32 plaatsen per dienst beschikbaar: 21 individuele plaatsen, 10 tweepersoonsplaatsen (voor mensen uit één huishouden) en 1 vier-persoonsplek (ook uit één huishouden).
 • Kom op tijd, zorg dat u een kwartier voor de dienst aanwezig bent. Na aanvang van de dienst vervalt uw aanmelding als u er nog niet bent.
 • Bij de ingang informeert een usher of gastvrouw naar uw gezondheid. Als deze in orde is, komt u binnen en reinigt u uw handen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstokken, u houdt uw jas bij u.
 • Binnen het Unity Huis wordt door alle volwassenen op zondagen een mondkap gedragen vanaf het moment van binnenkomst. Ook tijdens de dienst blijft deze op.
 • De usher/gastvrouw controleert of u zich heeft aangemeld en u wordt naar uw stoel gebracht.
 • Het is de bedoeling dat u tot aan het einde van de dienst op/bij uw stoel blijft.
 • Als u toch bijvoorbeeld naar het toilet moet, volgt u de looproute. (Langs de keuken, door de spiegelhal naar het toilet, door de hoofdingang van de zaal weer naar uw zitplek.)
 • Na afloop van de dienst verlaat u op aanwijzing van de ushers/gastvrouwen ook via deze route de zaal en gaat u naar buiten waar met droog weer koffie en thee klaar staat.
 • Ook buiten houdt u natuurlijk anderhalve meter afstand van elkaar.

Aanvullend m.b.t. crèche, Kinderdienst en Tieners

 • Tijdens de dienst is er crèche en Kinderdienst. Eens in de twee weken is er Tienerdienst.
 • Bij het aanmelden via de site, vermeldt u hoeveel kinderen meekomen.
 • Voordat u zich meldt bij de hoofdingang, brengt u eerst uw kinderen via de ingang bij het fietspad naar crèche of kinderdienst.
 • De kinderen van de Kinderdienst verzamelen zich in de spiegelhal bij hun leidster(s) die naar de gezondheid van uw kind(eren) zullen informeren.
 • Kinderen voor de crèche worden door één ouder naar boven gebracht en bij het traphek overgedragen aan de leidster(s) van de crèche. Ook hier wordt naar gezondheid geïnformeerd.
 • Na de dienst gaat u eerst naar buiten, de kinderen van de kinderdienst worden vervolgens door hun leidster(s) ook naar buiten gebracht en aan u overgedragen.
 • Voor de crèche gaat u ook eerst naar buiten en meldt zich dan weer bij de ingang bij het fietspad (anderhalve meter afstand houden). Om de beurt worden de kinderen bovenaan de trap door één ouder opgehaald.
 • Tieners zijn om de week tijdens de dienst van 10.00 uur tot 12.00 uur welkom voor hun eigen dienst. Zij melden zich bij de hoofdingang en worden naar boven geleid waar zij hun dienst houden.