Avondmaal

Bij het Avondmaal gedenken wij het lijden en sterven van onze Heiland, Jezus Christus en vieren we zijn opstanding.
Door het offer dat Hij voor ons bracht mogen wij leven, Zijn striemen zijn onze genezing.
Het Avondmaal wordt eens per ca. zes weken tijdens de Eredienst gehouden.