Bidden en vasten

Bidden en vasten begint thuis in de binnenkamer waar tijdens Stille Tijd de Heer wordt gezocht met gebed, lezen van het Woord en lofprijs en aanbidding.
Men eet en drinkt sober of niet. In het Unity Huis is vervolgens een samenkomst om gezamenlijk het Vasten en Bidden af te sluiten.