Kinderdienst

In de eredienst gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd na de dienst van Lofprijs en Aanbidding naar boven. In twee groepen (4t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar) hebben de kinderen hun eigen dienst. Er wordt gebeden en gezongen, er wordt geknutseld en gespeeld. Ook in deze dienst staat het Woord van God centraal: er wordt uit de Bijbel gelezen en besproken welke betekenis er voor het eigen leven van ieder kind is.