Voorbede

Er wordt samengekomen in het Unity Huis waarbij het gebed centraal staat. Biddend wordt de Heer gezocht voor kracht, herstel, genezing, liefde en al hetgeen Onze Vader ons graag wil geven.