M.i.v. 9 augustus één dienst per zondag

Nadat we in de maand juli op de zondag twee samenkomsten hebben gehouden, zijn we tot de conclusie gekomen dat de tweede dienst door te weinig mensen wordt bezocht!

Om deze reden hebben wij besloten per ingaande zondag 9 augustus 2020 terug te gaan naar één samenkomst op de zondag, (10.00 – 12.00 uur)

De gemaakte afspraken (digitale aanmeldingen) en de genomen RIVM maatregelen blijven van kracht. Klik hier voor meer informatie.