Oudste: broeder Frank van Kempen

Het gezin

Een van de oudsten die er vanaf het begin bij was is brFrankBr. Frank van Kempen. Het gezin Van Kempen bestaat uit zijn vrouw Selma en dochters Irene en Angele.

Van rebelse DJ naar gehoorzame ouderling

Voor zijn bekering was broeder Frank een ‘rebelse’ DJ die mensen in trance bracht met zijn muziek. De omstandigheden in zijn leven zorgde er echter voor dat broeder Frank inzag dat het ingeslagen pad de verkeerde kant op liep. Nu gebruikt hij zijn talenten in de muziekbediening van Unity Ministries, en is hij ouderling van de gemeente.

Unity

Broeder Frank is vanaf het begin van de Unity gemeente in Almere aanwezig. Na zijn bekering volgde hij de bijbelschool. In Maranatha te Amsterdam vond hij een gemeente waarbij hij het geleerde in praktijk gebracht zag worden. Later groeide de wijkgemeente van de Maranatha in Almere uit tot Unity Ministries.

Roeping

Broeder Frank ziet het als zijn roeping binnen de gemeente om er samen met de andere ouderlingen en de pastor ervoor te zorgen dat gemeente Unity een stabiele gemeente is en blijft waarin wordt gehandeld volgens Het Woord. Als algemene roeping ook buiten de gemeente ziet hij het als zijn taak om ervoor te zorgen dat de kennis van Het Woord wordt doorgegeven.

Expertise

Door zijn ervaring in de financiële/administratieve wereld is broeder Frank een expert in financiële vraagstukken. Hij gebruikt deze kennis ten goede van de gemeente en heeft sinds kort zijn eigen administratiekantoor. Ook muziek is een talent dat hij nu gebruikt in het Koninkrijk Gods. Verder staat broeder Frank bekend om zijn gedegen bijbelkennis. Zelf geeft hij hiervoor alle eer aan de Heilige geest.

Boodschap

De persoonlijke boodschap van broeder Frank aan de lezers van de site:
“Ik daag u uit de uitdaging van God aan te nemen. U kunt immers nog altijd terug. Eenmaal bij Jezus zult u willen dat u eerder tot Hem was gekomen.”

Jesaja 1:18-19
18 Komt dan, en laat ons samen richten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als [witte] wol.
19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten;