Oudste: broeder Marino Soetosenojo

brMarinoBroeder Marino is op 11 augustus 1992 gelukkig getrouwd met Shirley en samen hebben zij vier kinderen; Soraja, Xaviero, Romano en Jurfano. Sinds kort zijn ze zelfs gezegend met hun eerste kleinkind genaamd Shanillya.

Leren nederig te zijn

De bekering van broeder Marino kwam tot stand door gebed van zijn geliefde moeder. Hij vertelt: “Ik heb haar horen bidden en ook anderen kennen haar gebeden. Wat ook mee gespeeld heeft is dat ik verandering in het leven van mijn moeder zag. Wat er ook gebeurde zij bleef op de Heer vertrouwen. En hieruit heb ik geleerd dat wij niet dat wat een ander heeft moeten vragen, maar wij moeten vragen wat de Here voor ons heeft. Elk persoon is anders. Gods Woord zegt, laten de mensen het aan jou wandel zien. Met andere woorden: jouw gedrag.

Voor zijn bekering omschrijft broeder Marino zijn houding als enigszins arrogant en vooral grenszoekend. Nu na zijn bekering is Marino niet meer opzoek naar grenzen om te overschrijden maar wil hij zich graag houden aan de regels van God. Ook probeert hij zo veel mogelijk dienend en nederig bezig te zijn in het koninkrijk van God.

Al vanaf het ontstaan van Unity Ministries was hij erbij. Op zondag 24 September 2006 is hij samen met broeder Alcinio Boldewijn ingezegend als ouderling.

Gebed is de motor

Broeder Marino voelt zich geroepen om de gemeente aan te moedigen tot gebed. Zo leidt hij regelmatig nachtwaken en kettinggebeden. Ook in zijn onderricht aan gemeenteleden probeert hij steeds het belang van gebed te benadrukken. Ook houdt Marino zich graag met de kinderen bezig. Hij stimuleert ze graag hun hemelse vader te leren kennen en probeert met zijn gedrag een voorbeeld te zijn voor de jeugd. Ook buiten de muren van Unity Ministries bidt Marino graag voor zieken op zijn werk, en ook lopend op straat wordt hij soms aangegrepen door situaties om daarvoor te bidden.

Persoonlijke boodschap van Marino

De bijbel is niet zomaar een boek. Voor de christenen is het, het levend geworden Woord. En dat is wat de Here GOD ons geeft. Hij geeft ons leven, leven in overvloed. Leer God kennen en ontvang het leven in overvloed.

Johannes 15 : 1-17
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.