Update m.b.t. erediensten en andere activiteiten

Bericht van vrijdag 20 maart 2020:

God zegen geliefden in Christus.
Na het op het hart gehad te hebben en gehoorzaamheid en wijsheid te gebruiken hebben de leiders van Unity afgesproken om de zondag diensten en activiteiten van de komende 2wkn niet door te laten gaan. Wel vragen wij om eendrachtig in gebed te blijven. Ons vertrouwen is op De God van Wonderen.
Mochten er veranderingen zijn houden wij u op de hoogte.

Wees sterk en moedig. Overpeins het Woord bij dag en bij nacht.

Namens de leiding van Unity-Ministries.

Aanvulling van zaterdag 21 maart 2020:

Gods Zegen geliefde leden van Unity en geliefde gasten,

Gisteren moest de leiding van de gemeente u helaas informeren dat alle bijeenkomsten in elk geval voor de komende twee weken zijn opgeschort.
Het Woord dat eigenlijk in de dienst zou worden gebracht zal nu worden opgenomen en op zondag op de website en de Facebook-pagina van Unity geplaatst.
Ook wordt er in overleg met de worshipleiding gewerkt aan een playlist zodat u thuis de Heer kunt loven en prijzen om wie Hij is.
Morgen staat alles klaar op de website www.unityministries.nl en onze Facebook-pagina