Vrijdagavond 21 oktober: Dienst met Pastor Frans Jacob

Vrijdag 21 oktober is een avonddienst met pastor Frans Jacob, gastspreker uit Suriname.

Aanvang 20.00 uur in het Unity Huis. Inloop vanaf 19.30 uur.

Komt allen!