Week van Gebed Unity Ministries

In de week van 20 september, bent u van harte uitgenodigd om dagelijks in de avond om 20.00 uur in het Unity Huis te zijn om samen te bidden. Op woensdag en vrijdag zal er ook in de omliggende wijk gebeden worden.

De Week van Gebed start op maandag 20 september om 20.00 uur in het Unity Huis. Tot en met vrijdag 24 september wordt dagelijks samen gebeden.