Zondag 11 oktober en 18 oktober geen diensten in het Unity Huis

9 oktober 2020

Vandaag is onderstaand bericht gestuurd aan de gemeenteleden:

Geliefde broeders en zusters,

Ter informatie.

Na gebed en een spoedberaad van de pastors en de oudsten, willen wij u op de hoogte stellen dat alle activiteiten en samenkomsten in het Unity Huis, m.i.v. vandaag voor twee weken zijn geannuleerd. De oudstenraad draagt de verantwoordelijkheid over de veiligheid en bescherming van de gemeenteleden.

Dit is in verband met enkele op Covid- 19 positief geteste leden, en met inachtneming van de GGD regels.

De diensten van 11 en 18 oktober zullen online te volgen zijn.

Verder willen wij u aansporen om thuis met uw gezin in gebed te blijven.

Het thema van deze maand is effectief bidden voor een doorbraak.

Jezus zegt in Lucas 11:9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden; want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal open gedaan worden.

Wij bidden voor alle zieken, en wensen hun een voorspoedig herstel toe. God zegt in Jesaja 41:10, vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben u God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn Heilrijke Rechterhand.

Gods zegen en vredegroet,

Pastors Mashart

We hopen u op zondag 25 oktober weer te kunnen ontvangen in het Unity Huis