Zondag 14 februari: Worship en het Woord

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze weken ontmoeten we elkaar niet in het Unity Huis en bereiken Worship en het Woord u weer online.

Vorige week is genoemd dat wij deze week Avondmaal vieren, maar dat is op zondag 21 februari, na de komende week van vasten en bidden.

De playlist van vandaag, vindt u hier:

Het Woord van vandaag wordt gebracht door Pastor John Mashart en vindt u hier:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.

Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het.

Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst.