Zondag 14 juni: Worship en het Woord

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en geliefde gasten,

De technische problemen zijn overwonnen!

Deze zondag wordt het Woord gebracht door Pastor John Mashart. Een bemoediging waarin verder wordt ingegaan op het leven met de Heilige Geest van de Heer: 

Bij deze zondag hoort ook een playlist om de Heer te loven en te prijzen om wie Hij is. Deze playlist vindt u hier:


In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.
U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.


Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst!