Zondag 18 oktober: Worship en het Woord

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze twee weken ontmoeten we elkaar niet in het Unity Huis en zullen Worship en het Woord u weer online bereiken.

De playlist van vandaag, samengesteld door een van de Worshipleidsters vindt u hier:

Het Woord van vandaag wordt gebracht door pastor John Mashart, het thema is "Effectief bidden" en u vindt het hier:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

U kunt uw offer en uw tienden overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43.

Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn. Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst.