Zondag 19 april – Worship en het Woord

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en gasten,

Deze zondag wordt het Woord gebracht door Pastor John Mashart. Een Woord van troost en hoop, een bemoediging:

Ook deze zondag is er een liedlijst samengesteld door de worshipleidster zodat u thuis de Heer kunt loven en prijzen. U vindt de lijst hier:

Volgende week zondag 26 april vieren we Avondmaal. Zoals pastor John al aangaf: bereid u voor. Een praktische voorbereiding door brood en wijn/druivensap klaar te zetten, maar zeker ook een geestelijke voorbereiding door bidden en vasten.

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door. Als u gewend bent uw tienden contant via het offer te geven, kunt u dit deze weken apart leggen, maar u kunt het ook overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven. Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 34. Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst!