Zondag 31 mei – Pinksteren: Worship, Kinderdienst en het Woord

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en geliefde gasten,

Een gezegend Pinksterfeest gewenst!

Bij deze Pinksterdag hoort ook een playlist om de Heer te loven en te prijzen om wie Hij is. Deze playlist, waarvan twee liederen gezongen worden door onze eigen zuster Wanda Mashart, vindt u hier:

Deze zondag hebben we iets speciaals, moois en nieuws: een Kinderdienst-opname. Verzamel uw (klein)kinderen bij elkaar en kijk samen hier:

Deze Pinksterzondag wordt het Woord gebracht door Diaken br. Arno Westerhof. Een bemoediging waarin de nabijheid van de Heer door Zijn Geest centraal staat:

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door.

Als u gewend bent uw tienden contant via het offer te geven, kunt u dit deze weken apart leggen, maar u kunt het ook overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven.

Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. Dank voor uw medewerking en ondersteuning!

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn.

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors.

Een gezegende dienst, een gezegende zondag en een gezegende week gewenst!