Zondag 5 april: Worship en het Woord

Gods Zegen geliefde gemeenteleden en geliefde gasten,

Ook deze zondag is er een liedlijst samengesteld door de worshipleidster zodat u thuis de Heer kan loven en prijzen. U vindt de lijst hier:

Het Woord wordt vandaag gebracht door Pastor John Mashart vanuit het Unity Huis. Een Woord van bemoediging en kracht, een Woord met een duidelijke oproep:


Een gezegende zondag, een gezegende week!